Ekonomi

När man börjar planera att bygga ett hus är det jättesvårt att få en uppfattning om vad totalkostnaden kommer att bli. Man får en produktionskalkyl av hustillverkaren men vad är det som tillkommer? Här kommer vi löpande att redovisa alla kostnader vi har för vårt bygge av ett PrioTvå från Eksjöhus.

Förvärdering 1680:-
Tomt inklusive VA anslutning 317000:-
Handpenning bygglovsritningar Eksjöhus 30000:-
Vägtrumma 2950
Bärlager 1870
Markarbeten 5500
Lagfart 5580
Bygglov 40491
Pantbrev 53075
VVS 40000
Eksjöhus 855540
Mark/Bygg 300000
Summa 1716761:-